ЕЛ-Любимчик (Л. Еременко)

ЕЛ-Любимчик (Л.Еременко)
EL-Liubimchik (L.Eremenko)
Semiminiature