ЛЕ-Адреналин (Е. Лебецкая)

Semiminiature, new 2020